info@degildemeesterskaas.nl
Ambachtelijke meesters in kaas
  • Met zorg voor u verpakt
  • Gratis verzending vanaf €50,-NL
  • Dagverse producten
Retourneren en klachten

Retourneren en klachten

Wij streven naar goede service.
Het is dan ook erg vervelend als u niet tevreden bent met ons product. Mocht dat zo zijn, dan vragen wij u om uw klacht door te geven via het contactformulier. Wij zullen uw klacht dan zo snel mogelijk bekijken en naar uw tevredenheid proberen op te lossen. Nadat u uw klacht via het contactformulier heeft verstuurd, ontvangt u van ons een bevestiging. Wij streven ernaar binnen een week met een passende oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, stellen wij u daarvan op de hoogte.
Mocht u uw bestelling willen retourneren, kan dit onder de volgende voorwaarden:
– het door u bestelde product mag geen gebruikssporen of uiterlijke veranderingen vertonen. Het dient derhalve onbeschadigd te zijn.
– u mag het bestelde product slechts in die mate uitpakken, voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
– om hygienische en veiligheidsredenen kunnen wij geen geopende retourgoederen accepteren. Producten waarvan de verzegelde- dan wel gevacumeerde verpakking is verbroken kunnen dus niet worden geretourneerd.
– u dient artikelen in de originele verpakking en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat, met bijsluiting van een kopie pakbon en kopie factuur, en een duidelijke omschrijving van uw klacht te retourneren.
– artikelen zonder kopie pakbon en kopie factuur worden niet in behandeling genomen.
– retourzenden is voor kosten van de klant.
– retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.
Na ontvangst van uw retourzending, zullen wij de zending controleren en uw klacht beoordelen. Als wij uw klacht gegrond verklaren, zullen wij het aankoopbedrag restitueren.
Als de goederen of de verpakking incompleet of beschadigd zijn, zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten zullen wij op het restitutiebedrag in mindering brengen.
Restitutie geschiedt binnen 7 dagen na het ontvangen van de retourzending en is alleen mogelijk via een bancaire of girale overboeking.
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te
retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het
moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het
product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd
worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt
het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde
betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een
andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of
dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U
kunt mailen naar:
info@degildemeesterskaas.nl

Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken
en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd
nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling
bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan
te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te
vinden op (http://ec.europa.eu/odr .) Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is
dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.